Jak zamówić?

Wytyczne wynikające z ustawy o trybie wydawania legitymacji nauczyciela

 • Zamawiającym może być tylko placówka uprawniona do wydawania legitymacji nauczyciela
 • Legitymacja przysługuje osobom zatrudnionym na stanowisku nauczyciela
 • Data ważności legitymacji:
  • dla nauczyciela zatrudnionego na czas określony: do końca trwania umowy
  • dla nauczyciela zatrudnionego na stałe: maksymalnie na 3 lata, w trzecim roku tylko do końca lutego
   • dla legitymacji wydanej w 2017 r. – termin do 28.02.2020 r.
   • dla legitymacji wydanej w 2018 r. – termin do 28.02.2021 r.
   • dla legitymacji wydanej w 2019 r. – termin do 28.02.2022 r.
 • Nazwa pracodawcy. Ustawa nie określa jakie dana mają się znaleźć na legitymacji. Sugerujemy wpisać nazwę placówki z pełnym adresem
 • Zdjęcie. Format dowolny, koniecznie kolorowe

Zamówienia w formie elektronicznej

 • Należy zarejestrować placówkę na stronie www.legitymacje.loca.pl/formularz_rejestracyjny
 • Po zarejestrowaniu placówki, na podany e-mail zostanie wysłany link, po kliknięciu którego otworzy się Państwu formularz z podanymi danymi. Należy go wydrukować i potwierdzony przez Dyrektora placówki przesłać faxem na numer: 23 682 14 08 lub skan na adres e-mail: legitymacje@loca.pl . W dalszym etapie zamawiania, nie będzie potrzeby potwierdzenia zamówień w takiej formie. Nie wymagamy również przesyłania dodatkowo zamówienia pocztą.
 • Po zatwierdzeniu przez nas podanych danych placówki, można wprowadzić zamówienie:
  • Krok 1. Wprowadzenie danych nauczycieli
  • Krok 2. Wybranie nauczycieli dla których chcą Państwo zamówić legitymację
  • Krok 3. Wybranie sposobu płatności oraz przesyłki
  • Krok 4. Podsumowanie, potwierdzone wysłaniem do Państwa e-mail z numerem zamówienia
 • Sposób dostarczenia zdjęć:
  • samodzielne zeskanowanie i dołączenie jednego pliku zawierającego zdjęcie i wzór podpisu
  • samodzielne zeskanowanie i dołączenie dwóch plików zawierających zdjęcie oraz wzór podpisu
  • formularz zawierający zdjęcie oraz wzór podpisu można dosłać pocztą
 • Do samodzielnego skanowania zdjęć i podpisów można wykorzystać formularz personalizacji legitymacji wykorzystywanego do zamówień w formie papierowej: druk formularzy personalizacji
  Zeskanowany formularz można w całości dołączyć przy wprowadzaniu nauczyciela do bazy. Dołączone pliki zostaną poddane obróbce graficznej tj. kadrowanie oraz poprawa kolorów.
 • Format skanowanych plików: „.jpg”, rozdzielczość 300 dpi, maksymalna wielkość pliku: 2 MB. Optymalny rozmiar pliku to 500 KB
 • Po zalogowaniu widoczny jest na bieżąco status zamówienia
 • Wprowadzone dane nauczyciela pozostają w bazie z możliwością ponownego zamówienia
 • Terminy realizacji:
  • dla zdjęć samodzielnie zeskanowanych: termin do 7 dni
  • dla zdjęć dosłanych pocztą: termin do 10 dni
 • Płatność na podstawie faktury po otrzymaniu legitymacji lub przy odbiorze – za pobraniem