Informujemy, że zgodnie z treścią ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI z dnia 11 kwietnia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczyciela (Dz.U. Poz. 565) informujemy, że  legitymacje nauczyciela wykonujemy na dotychczasowych wzorach do dnia 11 lipca 2024 lub do wyczerpania zapasów blankietów.  Zgodnie z treścią rozporządzenia legitymacje wydane na tych wzorach, zachowują swoją ważność zgodnie z datą nadrukowaną na legitymacji.

Legitymacje na nowych wzorach będą dostępnie po 12 lipca jednak pod warunkiem dostępności nowych blankietów.

 

Legitymacje służbowe nauczyciela dla:

 • Przedszkoli publicznych lub niepublicznych
 • szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych – publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych
 • Legitymacje Służbowe Nauczyciela zgodne z rozporządzeniem MEN z dnia z dnia 29 września 2006 r. dla nauczycieli zatrudnionych na kartę nauczyciela w szkołach publicznych i niepublicznych realizujący program szkół publicznych.

Przysługujące ulgi na przejazdy:

 • 33% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych
 • 33% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, na podstawie biletów imiennych miesięcznych

ZAMÓWIENIA W FORMIE PAPIEROWEJ

 • Do zamówienia w formie papierowej nie ma potrzeby rejestrowania placówki
 • Należy uzupełnić formularze oraz druk zamówienia i przesłać pocztą na adres firmy
 • Po zeskanowaniu formularze personalizacji zostaną odesłane razem z legitymacjami
 • Płatność na podstawie faktury po otrzymaniu legitymacji lub przy odbiorze - za pobraniem
 • Do pobrania: Formularze w programie WORD
 • Do pobrania: Formularze w programie PDF
 • Aktualny termin realizacji: 14 dni od otrzymania zamówienia
 • Darmowa wysyłka "Listem poleconym" dla zamówień od 10 szt.

ZAMÓWIENIA ONLINE

 • Do tego sposobu zamawiania, niezbędne jest samodzielne zeskanowanie zdjęć i podpisów
 • Zamówienie w tej formie nie wymaga przesyłania żadnych potwierdzeń pocztą
 • Termin realizacji: do 14 dni od dnia złożenia zamówienia
 • Aktualny termin realizacji: 7 dni od otrzymania zamówienia

Załóż konto lub zaloguj się

ZALOGUJ

ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWO ONLINE

 • Dane nauczycieli należy wprowadzić elektronicznie
 • Zdjęcie oraz wzór podpisu należy dosłać pocztą
 • Termin realizacji: do 10 dni od dnia złożenia zamówienia
 • Aktualny termin realizacji: 14 dni od otrzymania formularzy pocztą
 • Darmowa wysyłka "Listem poleconym" dla zamówień od 10 szt.

Załóż konto lub zaloguj się

ZALOGUJ