Szanowni Państwo,

Czujemy się zobowiązani poinformować z dużym wyprzedzeniem, że od 1 sierpnia 2021 roku planujemy zmianę ceny Legitymacji Nauczyciela do 12 zł brutto ( 9,76 netto ). Zmianie ulegną też koszty wysyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Zmiana ta podyktowana jest zwiększonymi kosztami obsługi zleceń oraz zwiększonymi kosztami prowadzenia działalności. Pozwoli nam na zapewnienie wysokiej jakości obsługi i zapewnienie wysokiego poziomu zabezpieczenia powierzanych nam danych osobowych.

Z poważaniem,

Mariusz Kocięda – Prezes Zarządu

Legitymacje służbowe nauczyciela dla:

 • Przedszkoli publicznych lub niepublicznych
 • szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych – publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych
 • Legitymacje Służbowe Nauczyciela zgodne z rozporządzeniem MEN z dnia z dnia 29 września 2006 r. dla nauczycieli zatrudnionych na kartę nauczyciela w szkołach publicznych i niepublicznych realizujący program szkół publicznych.

Przysługujące ulgi na przejazdy:

 • 33% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych
 • 33% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, na podstawie biletów imiennych miesięcznych

ZAMÓWIENIA W FORMIE PAPIEROWEJ

 • Do zamówienia w formie papierowej nie ma potrzeby rejestrowania placówki
 • Należy uzupełnić formularze oraz druk zamówienia i przesłać pocztą na adres firmy
 • Po zeskanowaniu formularze personalizacji zostaną odesłane razem z legitymacjami
 • Płatność na podstawie faktury po otrzymaniu legitymacji lub przy odbiorze - za pobraniem
 • Do pobrania: Formularze w programie WORD
 • Do pobrania: Formularze w programie PDF
 • Aktualny termin realizacji: 14 dni od otrzymania zamówienia
 • Darmowa wysyłka "Listem poleconym" dla zamówień od 10 szt.

ZAMÓWIENIA ONLINE

 • Do tego sposobu zamawiania, niezbędne jest samodzielne zeskanowanie zdjęć i podpisów
 • Zamówienie w tej formie nie wymaga przesyłania żadnych potwierdzeń pocztą
 • Termin realizacji: do 7 dni od dnia złożenia zamówienia
 • Aktualny termin realizacji: 7 dni od otrzymania zamówienia

ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWO ONLINE

 • Dane nauczycieli należy wprowadzić elektronicznie
 • Zdjęcie oraz wzór podpisu należy dosłać pocztą
 • Termin realizacji: do 10 dni od dnia złożenia zamówienia
 • Aktualny termin realizacji: 10 dni od otrzymania formularzy pocztą
 • Darmowa wysyłka "Listem poleconym" dla zamówień od 10 szt.