ZALOGUJ NOWE KONTO

Uprawnienia

1. Przysługujące zniżki wynikające z Ustawy o uprawnieniach do ulgowego przejazdu środkami transportu publicznego: 2. W wielu miastach legitymacja służbowa nauczyciela upoważnia do ulgowych przejazdów komunikacją miejską. Jest to jednak regulacja uzależniona od rady poszczególnych miast.

3. Zniżki w księgarniach, muzeach, na wydarzeniach kulturalnych.

4. Legitymacja uznawana jest również w krajach Unii Europejskiej, uprawniając do bezpłatnych wejść do muzeów czy na wydarzenia kulturalne.Nauczyciele Przedszkoli Publicznych i Niepublicznych

3 grudnia 2013 r. została ogłoszona:
ustawa z dnia 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2013 r., poz. 1421) Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Powyższa ustawa dostosowuje przepisy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 listopada 2010 r. (sygn. akt K2/10). W powyższym orzeczeniu TK uznał za niekonstytucyjne wyłączenie nauczycieli przedszkoli z grona osób uprawnionych do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. Ponadto, w wyniku nowelizacji ustawy z dnia 20 czerwca 1992r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 1138), ulga przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego dla nauczycieli będzie niższa o 4 proc. (z 37% na 33%). Zwiększy się natomiast krąg osób uprawnionych do ulgi. Od 1 stycznia 2014 r. do ulgi 33% przy przejazdach:

będą uprawnieni nauczyciele:
Grupa LOCA, 13-200 Działdowo, ul. Stefana Żeromskiego 6, tel. 23 696 90 00, FAX 023 682 14 08, E-mail: legitymacje@loca.pl
Nasza działalność: Legitymacje nauczyciela, identyfikatory plastikowe, systemy kontroli dostępu, karty biblioteczne, smycze z nadrukiem.

Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce prywatności.